O nas

EBISSU jest pracownią architektoniczną, która wraz z grupą doświadczonych inżynierów współtworzy zespół zapewniający kompleksową usługę projektową.

EBISSU jest autorską pracownią projektową założoną przez mgr inż. arch. Natalię Poniewierę. Absolwentkę Wydziału Architektury na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka w specjalności: architektura. Członka Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP posiadającą od 2002 roku kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej oraz uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń.

Współpracujemy projektantami i specjalistami różnych branż, uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym.
Współtworzymy doświadczony zespół zapewniający kompleksową usługę projektową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Współpracujemy z

Oferta

Sporządzamy

Sporządzamy wielobranżowe dokumentacje na wszystkich etapach inwestycji :
 • koncepcje
 • projekty zagospodarowania terenu
 • projekty architektoniczno-budowlane
 • projekty techniczne
 • projekty wykonawcze
 • projekty rozbiórek
 • inwentaryzacje
 • ekspertyzy techniczne

Współpraca

Współpracujemy z:
 • inżynierami wszystkich branż uczestniczących w procesie inwestycyjnym
 • rzeczoznawcami ds. sanitarnohigienicznych, zabezpieczeń p./poż. oraz bhp
 • ARCHON+ Biuro Projektów
 • Pracownią projektową dom.pl

Oferujemy

 • projekty indywidualne
 • adaptacje gotowych projektów
 • projekty wymagane dla budynków objętych opieką konserwatorską
 • legalizacje samowoli budowlanych
 • nadzory autorskie

Realizacja

Realizujemy pełen zakres czynności formalno-prawnych w procesie inwestycyjnym, reprezentując naszych klientów przed organami administracji publicznej. Prowadzimy czynności zmierzające do uzyskania:
 • pozwolenia na budowę
 • pozwolenia na rozbiórkę
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • pozwolenia wodno-prawnego
 • decyzji lokalizacyjnej zjazdu
 • warunki przyłączenia do mediów
 • decyzji o warunkach zabudowy
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i leśnej
 • wymaganych opinii i uzgodnień

Zakres

Zakres naszych usług:
 • projekty budynków jednorodzinnych
 • projekty budynków wielorodzinnych
 • projekty budynków komercyjnych (biurowych, handlowych, magazynowych)
 • projekty budynków przemysłowych
 • termomodernizacje
 • adaptacje i zmiany sposobu użytkowania obiektów
 • inwentaryzacje budowlane

Realizacje

 • Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
 • Kontakt

  Pracownia projektowa EBISSU

  mgr inż. arch. Natalia Poniewiera
  ul. Źródlana 11
  71-052 Szczecin
  tel. 888-837-811

  email. biuro@ebissu.pl
  NIP 855 133 9299
  REGON 321317145

  Napisz do nas