Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu.