Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku.