Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie.